PLNĚ + UŽÍVAT SI = ŽIVOT

VÍTEJTE

Váš hostitel jsem já

Andreas Simayr
Tak sympatický, jak vypadám, takový také jsem.
Alespoň to říkají moji hosté… A kvůli nim se také
opravdu snažím. Nejen na oko, ale se vší vervou.
Jako dítě z rodiny hostinského totiž vím, co si
hosté přejí… A co si nepřejí.

PRAVÝ „WEINVIERTLÁK“ • RODINNÝ TYP • HOSTINSKÝ

Součást všech nabídek!

JISTOTA JE JISTOTA: REZERVACE STOLU NA ČÍSLE +43 2552 42 43

Menu